DESCRIEREA PROIECTULUI

Consolidarea poziției pe piață a firmei Mavior Tools SRL prin diversificare de proces și produs

Beneficiar: Mavior Tools SRL

Societatea Mavior Tools SRL, Broșteni, Județul Suceava, anunță finalizarea implementării proiectului „Consolidarea poziției pe piață a firmei Mavior Tools SRL prin diversificare de proces și produs”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de 1.219.900,02 lei, din care 892.262,85 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, din care care 758.423,42  Lei finantare nerambursabila din FEDR. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderii Mavior Tools SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru ale societăţii, prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje tehnologice specializate.

Obiectivele pecific ale proiectului
1. Diversificarea procesului de productie si a gamei de produse fabricate in cadrul societatii 2. Cresterea capacitatii de productie si de comercializare a societatii
3. Utilizarea eficienta a resurselor si asigurarea egalitatii de sanse si de tratament in cadrul societatii

2. Cresterea capacitatii de productie si de comercializare a societatii
3. Utilizarea eficienta a resurselor si asigurarea egalitatii de sanse si de tratament in cadrul societatii

Implementarea proiectului s-a desfășurat în perioada Octombrie 2017 – August 2019.

Impactul proiectului la nivelul localității si regiunii:
– Angajarea a 3 persoane dintre care o persoană face parte dintr-o categorie de persoane defavorizate

– Alocarea unui loc de parcare şi achiziţionarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi

– Proiectul va avea un impact benefic la nivelul localității şi regiunii prin plata unor taxe şi impozite după începerea exploatării invetiţiei.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

Date de contact beneficiar:

Adresa: Oraș Broșteni, Strada Mihai Băcescu, Nr. 5, Județul Suceava, Cod Poștal: 727075

Tel: +40749.597.596

Email: maviorvio@gmail.com

Persoana de contact: Gheorghiță Viorel

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.